ЕУРОДЕСК СРБИЈА

У марту 2019. године, на редовној Скупштини Еуродеск мреже у Вилњусу (Литванија), Србија је постала 36. земља чланица Еуродеск мреже. Национални Еуродеск центар у Србији функционише у оквиру Фондације Темпус и налази се у Информативном центру Фондације Темпус.

Фондација Темпус je основана 2002. године од стране државних универзитета у Републици Србији, како би се олакшало њихово учешће у тадашњем Темпус програму Европске уније, у циљу унапређења високог образовања у Републици Србији. Од тада је Фондација Темпус постепено постајала одговорна и за друге програме ЕУ, као што су Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење, Жан Моне, и велики програм ЕУ за сарадњу у области образовања, младих и спорта – Еразмус+. У фeбруару 2019. године, Република Србија је постала пуноправна чланица Еразмус+ програма, а Фондација Темпус Национална Еразмус+ агенција. Као таква, она је задужена за промоцију и спровођење Еразмус+ програма у Србији, укључујући компоненту програма која се односи на младе и рад са младима.

Фондација Темпус свакодневно доприноси развоју европских стандарда у образовању, приближавању концепта европске димензије у области образовања, промовисању и популаризацији питања везаних за област образовања, образовних политика и политика младих.

Од 2017. године, у оквиру Фондације функционише Информативни центар који данас грађанима пружа све врсте информација о образовању у Србији и Европи, могућностима за појединце и институције у оквиру програма Еразмус+, европским мрежама, порталима и платформама eTwinning, EPALE, Europass, Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, као и средњеевропском програму за размену студената и професора - CEEPUS. Од почетка свог рада до данас, активности Инфо центра су у значајној мери усмерене на студенте, младе и особе које раде са младима, кроз промоцију и информисање о могућностима за формално и неформално образовање у иностранству, попут стипендираних мобилности за студенте, омладинских размена, волонтирања, обука за омладинске раднике и слично.

Наведене активности Информативни центар спроводи континуирано, и то уживо, путем телефона, е-поште и друштвених мрежа, али и кроз различите догађаје, као што су презентације, инфо сесије, вебинари, разговори и обуке у самосталној организацији или у сарадњи са школама, високошколским установама и другим установама и организацијама у области образовања, младих, културе и спорта, на сајмовима образовања, стипендија и слично.

Истовремено, Инфо центар пружа информације страним студентима и младима заинтересованим за мобилност у сврху учења у Републици Србији, као и онима који се на њој већ налазе.

Национални Еуродеск центар доступан је у Информативном центру Фондације Темпус, путем телефона 011-3342-430 (опције 1 и 2), е-поште info@tempus.ac.rs, као и уживо сваког радног дана 9-17 часова – посету није потребно унапред заказивати.

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.