ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Европска иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps - ESC) је програм Европске уније која омогућава младима (18-30 година) да, у својим земљама или иностранству, волонтирају или раде на пројектима који су од користи заједницама и људима широм Европе. Програм такође има за циљ да пружи подршку организацијама које се баве суочавањем са друштвеним и природним изазовима. ESC корене има у активностима Европског волонтерског сервиса (EVS), који је под окриљем неколико генерација програма Европске уније намењених младима, закључно са програмом Еразмус+, са великим успехом реализован дуже од 20 година.

Тренутно, у ESC пуно учешће остварују све земље чланице Европске уније, као и Турска, Северна Македонија и Исланд. У појединим деловима програма (волонтирање) могу учествовати и тзв. ESC партнерске земље, углавном из суседства ЕУ, међу којима је и Србија. Европска иницијатива за солидарност је програм независан од програма Еразмус+, те статус програмске земље (пуноправне учеснице) који Република Србија има у Еразмус+ програму од 2019. године не подразумева аутоматски исти статус унутар програма ESC.

Тренутни статус Србије у Европској иницијативи за солидарност подразумева могућности да млади из Србије волонтирају у земљама пуноправним учесницама програма (земље ЕУ, Турска, С. Македонија, Исланд), као и да млади из земаља пуноправних учесница ESC могу волонтирати у Србији. Млади који желе да учествују у пројектима Европске иницијативе за солидарност треба да се региструју у јединствену базу ESC волонтера, том приликом прихватајући мисију и начела програма. Могу се регистровати млади са навршених 17 година, а само учешће у пројектима је омогућено младима од 18 до 30 година старости. Приступ бази имају акредитоване организације и институције које организују и спроводе ESC пројекте.

Када је реч о организацијама из Србије, оне могу да буду партнери на ESC пројектима у области волонтирања (али не и координатори тј. носиоци пројеката) и да шаљу младе на краткорочне и дугорочне пројекте/активности, као и да угосте младе из земаља пуноправних учесница програма на краткорочним и дугорочним волонтерским пројектима/активностима. Предуслов за то је да организације поседују ознаку квалитета (Quality Label), за коју се у сваком тренутку може поднети захтев, а која подразумева испуњавање програмом прописаних предуслова квалитета. Додатно, организацијама из Србије се вреднује постојећа акредитација за Европски волонтерски сервис из Еразмус+ програма, као еквивалент Quality Label.

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.