ЕУРОДЕСК ИСТРАЖИВАЊЕ

Eurodesk survey је анкета коју широм Европе, на више језика, спроводи Eurodesk Brussels Link. Упитник развија и преводи Еуродеск мрежа, а затим се дели младим људима широм Европе, кроз Еуодеск мрежу мултипликатора, сарадњу са кључним партнерима и заинтересованим странама, као и онлајн каналима.

Eurodesk истраживање има за циљ да прикупи искуства и мишљења младих и одраслих од 15 до 30 година. Истражује различите аспекте који се односе на информисање младих и учење у сврху мобилности. Сагледава искуства која млади људи имају у потрази за информацијама о мобилности, које изворе преферирају и како би желели да им се приступи. Бави се препрекама и користима мобилности у сврху учења, и прикупља од младих предлоге како се информисање о могућностима за мобилности може побољшати. На крају сваког издања објављује се извештај који истиче резултате истраживања и предлаже начине за побољшање информисања на локалном, националном и европском нивоу.

Еуродеск истраживање спроводи се на сваке две године.

Погледајте публикацију са резултатима Еуродеск истраживања из 2019. године.

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.