О Еуродеск мрежи

36

земаља

38

националних центара

1638

партнера

1600000

корисника годишње

Еуродеск је међународнa непрофитна мрежа основана 1990. године. Као организација за подршку спровођењу европског програма Еразмус+, Еуродеск настоји да информације о мобилностима младих учини разумљивим и приступачним, дајући смернице младима и особама које раде са њима широм Европе. Кроз мрежу националних центара повезаних са преко 1600 локалних пружалаца информација у 36 европских земаља, Еуродеск подиже свест младих о могућностима за мобилности у сврху учења и усавршавања и подстиче их да постану активни грађани. Еуродеск је главни извор информација о европским политикама и приликама за мобилност младих широм Европе. Еуродеск одговара на питања младих, даје им смернице за мобилност, ажурира и управља садржајем Европског портала за младе и одговара на упите младих са тог портала.   Еуродеск окупља преко 1600 локалних пружалаца информација за младе, тзв. „мултипликатора и амбасадора“, што су регионалне или локалне организације које раде непосредно са младима, пружају им информације и саветују их о могућностима за мобилност. Мултипликатори могу бити омладински центри, удружења, општине и слично, али упркос овој разноликости, срж њихове мисије је иста. Амбасадори могу бити и појединци или организације које промовишу програм Еразмус+ и могућности за мобилност независно од Еуродеска, али који користе и шире информације које пружа Еуродеск.   Да би осигурао квалитет услуга у свих 36 земаља, Еуродеск својим члановима нуди квалитетну обуку и подршку, као и приступ услугама и алатима.

Историјат Еуродеска

Све је почело 1990. године... Упознајте причу која стоји иза наше организације!

Структура Еуродеска

Еуродеском управља Извршни комитет (EEC) који се састоји од најмање 5 и највише 7 чланова, од којих је један Председник.

EEC је управљачко тело Еуродеск мреже са мандатом да планира правац којим организација треба да иде, као и активности и кампање које треба да спроводи на европском и националном нивоу. Чланови EEC такође имају улогу у изградњи партнерстава са другим организацијама, кад год је то у корист Еуродеска.

Упознајте Извршни комитет.

Eurodesk Brussels Link (EBL) је координационо тело мреже, а такође и тело које управља Еуродеск брендом. Његова улога је да пружи подршку у извршавању мисије Еуродеска у различитим земљама и олакша комуникацију о текућим пројектима. EBL стога редовно издаје публикације и покреће и координира кампање и активности на европском нивоу које се затим спроводе у 36 Еуродеск земаља.

 

EBL такође из прве руке пружа европске информације о мобилности за младе, као и алате за обуке, управљање информацијама, процену квалитета и комуникацију са Еуродеск представницима у разним земљама.

 

EBL подржава Европску комисију у развијању и администрирању Европског портала за младе, редовно припрема различите садржаје, стара се о квалитету садржаја националних Еуродеск центара и пружа им техничку подршку.

 

Упознајте Eurodesk Brussels Link.

Постоји 38 националних координативних центара Еуродеска у којима национални координатори заједно раде на спровођењу мисије Еуродеска на националном нивоу. Национални координатори пружају подршку мултипликаторима да организују своје догађаје, и преносе им информације. На националном нивоу, координатори управљају Европским порталом за младе и организују националне догађаје и кампање. Национални координатори објављују публикације и комуникационе материјале кад год је то прикладно.

 

Неки национални координатори редовно директно комуницирају са младима кроз догађаје, а неки не. То зависи од националне структуре у којој функционишу. У сваком случају, национални координатори одговарају на упите добијене од младих људи из своје земље.

 

Претражи националне центре.

Постоји преко 1600 Eurodesk мултипликатора у 36 земаља широм Европе. Мултипликатори су локалне организације (нпр. омладински центри, удружења, општине), али упркос њиховој разноликости, њихова основна мисија је иста. Као један од најважнијих задатака целе мреже, мултипликатори одржавају везу са младима лицем у лице, кроз догађаје и кампање које организују. Мултипликатори су део система који осигурава да информације о мобилности прикупљене у мрежи дођу до младих људи, и који их такође саветују у складу са њиховим личним профилима и потребама.

 

Претражи мултипликаторе.

Мисија Еуродеска

Подићи свест међу младима о могућностима за мобилност и охрабрити их да постану активни грађани.

10 кључних принципа Еуродеска

  • сарађује са квалификованим и обученим особљем
  • бесплатан је
  • узима у обзир потребе појединца
  • пружа информације и смернице за све младе
  • пружа непристрасне информације
  • упућује на друге изворе информација
  • омогућава приступ локалним и регионалним информацијама широм Европе
  • пружа информације на основу сведочења и истинитих прича
  • упућује посебно на програме који нуде финансијску подршку
  • промовише проверене и поуздане изворе

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.