ЕУРОДЕСК ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

Еуродеск је усвојио „Оквир компетенција Еуродеск саветника за мобилност“ (Competence Framework of Eurodesk Mobility Advisors) који пружа заједнички оквир о кључним компетенцијама које су потребне за такву улогу. Термин је створен да би дао заједничко име и признање свим различитим форматима пружања информација о могућностима за мобилност младима широм Европе, као суштине активности Еуродеск мреже.

Фокусирање на компетенције односи се на испитивање начина на који Еуродеск саветници обављају посао и разматрање понашања које притом демонстрирају. Оквир је развијен у процесу „одоздо према горе”: од идентификованих понашања до компетенција и од компетенција до скупова компетенција. Тренутни оквир садржи 12 компетенција, груписаних у 3 области. Свака компетенција садржи кратку дефиницију и листу индикатора понашања.

Након периода консултација и добијања повратних информација, oквир компетенција је финализиран и послужиће као основа за развој алата за његову примену. Циљ оквира је да подржи Еуродесков план обуке и развоја и свеукупни квалитет мреже, истовремено пружајући већу видљивост и препознатљивост рада његових саветника за информисање младих. Довољно је флексибилан да може да се користи у различитим земљама и њиховим контекстима.

Заједно са oквиром компетенција, практични приручник и алати за обуку искристалисаће улогу и препознатљивост и идентитет Еуродескових саветника за мобилност.

Сазнајте више из публикације „Mobility advisor competence framework" која је у електронском формату на енглеском језику доступна овде.

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.