ЕРАЗМУС+

Еразмус+ је актуелни програм Европске уније (2021-2027) намењен повезивању и међународној сарадњи у области образовања, младих и спорта, у коме Република Србија има статус пуноправне учеснице (програмске земље), што је статус који у програму имају још све земље Европске уније, Турска, Северна Македонија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн.

У оквиру кључне акције 1 програма, пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина омогућавају мобилност појединаца у области формалног и неформалног образовања, попут стипендираних размена студената на свим нивоима студија, целокупних мастер студија у иностранству, омладинских размена, обука за омладинске раднике и слично. Програм такође омогућава мобилност наставника и ученика у систему општег и стручног образовања. Наведене могућности појединци остварују преко организација и установа које учествују у пројектима, попут школа и високошколских установа које похађају, организација у сектору младих и слично.

Осим пројеката мобилности, Еразмус+ програм омогућава и пројекте међународне сарадње зарад размене пракси и иновација између партнерских организација (кључна акција 2 програма), као и пројекте који имају за циљ развој образовних политика и политика за младе (кључна акција 3 програма), укључујући пројекте дијалога младих са доносиоцима одлука.

Више о могућностима које су на располагању за појединце и организације из Републике Србије у оквиру програма Еразмус+ доступно је на званичном интернет сајту Еразмус+ програма у Србији.

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.