ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕКОЈЕ ТИ МОГУ ПОМОЋИ ПРЕ, У ТОКУ И НАКОН МОБИЛНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ

ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Европски омладински форум
European youth forum је платформа омладинских организација у Европи. Представља 104 омладинске организације, и то како националне омладинске савете, тако и међународне невладине омладинске организације. Ради на оснаживању активног учествовања младих у друштву. Представљањем и заговарањем потреба и интереса младих и њихових организација, Европски омладински форум подстиче активно укључивање младих у друштво и побољшање животних услова младих.
https://www.youthforum.org/

Еразмус студентска мрежа
Erasmus student network (ESN) је међународна студентска организација која представља студенте на мобилности у иностранству, пружајући тако могућности за разумевање између култура и саморазвој по принципу Студенти помажу студентима. Мрежа нуди смернице студентима, информише о могућностима за студирање у иностранству и ради на побољшању услова за међународну размену студената.
https://esn.org/

AFS интеркултурални програми
Организација за интеркултурално образовање која припрема и активира будуће лидере, глобалне грађане и креаторе промена кроз међународну размену, студије у иностранству и волонтерске програме.
https://afs.org/

AIESEC
Глобална платформа за младе лидере узраста до 30 година који теже побољшању сопствених вештина и заједница око себе. Нуди различите могућности волонтирања и рада.
https://aiesec.org/

Европско удружење студената права
Студираш право и желиш радно искуство у иностранству? Откриј различите могућности које European Law Student Association (ELSA) нуди студентима права и недавно дипломираним студентима који су њени чланови.
https://step1.elsa.org/

AEGEE Европа
Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe (AEGEE) je jедна од највећих европских интердисциплинарних студентских организација са 13.000 чланова из 40 различитих земаља. AEGEE подржава мобилност и размену студената широм Европе и има за циљ да Европу приближи младим људима. Да би то учинили, они организују путовања, међукултурне размене, летње универзитете и конференције.
https://www.aegee.org/

Међународно удружење за размену студената технике
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) помаже студентима природно-математичких наука, инжењерства и примењених уметности да пронађу праксу у преко 80 земаља широм света.
https://iaeste.org/

Извиђачи – регион Европе
Извиђаштво је глобални омладински покрет са преко 40 милиона чланова широм света, од којих је више од 1,7 милиона активно у Европском извиђачком региону. Улога Европског извиђачког региона је да подржи 40 својих чланица – националних извиђачких организација и акредитоване националне извиђачке организације.
https://www.scout.org/europe

Организациони биро европских унија средњошколаца
Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) је платформа за сарадњу између националних унија средњошколаца активних у општем средњем и средњем стручном образовању у Европи. Основана је у априлу 1975. године у Даблину у Ирској и окупља организације пуноправне чланице, кандидате и придружене чланице из целе Европе. Све организације чланице су независне, националне, репрезентативне и демократске организације ученика.
https://www.obessu.org/

Европска студентска унија (ESU)
European Students‘ Union (ESU) је кровна организација 46 националних студентских унија из 39 земаља Европе. Националне студентске уније су отворени за све студенте у својим земљама без обзира на политичко убеђење, религију, етничко или културно порекло, сексуалну оријентацију или социјални положај. Оне су вођене од стране студената, аутономне, репрезентативне и раде у складу са демократским принципима.
https://www.esu-online.org/

Европска агенција за информисање и саветовање младих
The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) је међународно непрофитно удружење са седиштем у Луксембургу. ERYICA је независна европска организација, састављена од националних тела и мрежа за координацију информација о младима. Има за циљ да промовише поштовање принципа Европске повеље о информисању младих; да обезбеди европску координацију и заступљеност на пољу информисања и саветовања за младе; и да промовише успостављање европске арене у овој области.
https://www.eryica.org/

Европска асоцијација за омладинску картицу
European Youth Cards Association (EYCA) је непрофитна организација која окупља 38 организација за омладинску картицу из 36 земаља широм Европе. Све су посвећене промоцији мобилности младих и активног грађанства за више од 6 милиона власника картица. EYCA охрабрује све организације за омладинску картицу да младим људима омогуће бољи приступ превозу, смештају, активностима у слободно време, култури, спорту, свим погодностима и услугама које подстичу њихов развој, мобилност и побољшавају квалитет њиховог живота.
https://www.eyca.org/

Euroguidance мрежа
Европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању. Euroguidance национални центри раде у око 35 земаља широм Европе.
https://www.euroguidance.eu/

ENIC-NARIC
Информације о признавању диплома и периода студирања у иностранству у академске и професионалне сврхе.
https://www.enic-naric.net/

Europe Direct
Европска информациона мрежа коју је Европска комисија задужила да грађанима ЕУ пружа приступачне и корисне информације о њиховим правима и могућностима. Њен главни задатак је одговарање на питања о свим темама везаним за приоритете и активности ЕУ и усмеравање грађана на корисне изворе информација.
https://europa.eu/european-union/contact_en

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.