АЛАТИ КОЈИ МОГУ ПОДРЖАТИ ТВОЈУ МОБИЛНОСТ У ИНОСТРАНСТВУ

АЛАТИ ЗА МОБИЛНОСТ

Онлајн језичка подршка
Online Linguistic Support (OLS) је алат дизајниран да помогне учесницима Еразмус+ програма у побољшању знања језика на којем ће радити, студирати или волонтирати у иностранству, како би могли најбоље да искористе ово искуство.
https://erasmusplusols.eu/

Europass
Било да планираш да се упишете на програм образовања или обуке, тражиш посао или желиш да стекнеш искуство у иностранству, важно је да будеш у стању да своје вештине и компетенције учините јасним и разумљивим. Europass платформа са својим алатима ти у томе помаже, а доступна је и на српском језику.
http://europass.eu/
http://europass.rs/

EPALE
Електронска платформа за образовање одраслих у Европи је вишејезична отворена заједница за наставнике, тренере, истраживаче, академско особље, креаторе политика и све друге који се професионално баве образовањем одраслих широм Европе.
https://epale.ec.europa.eu/

Youth Wiki
Youth Wiki је европска онлајн енциклопедија на тему националних омладинских политика. Платформа је свеобухватна база података националних структура, политика и активности које подржавају младе људе. Обухвата осам главних поља деловања идентификованих у Стратегији за младе ЕУ: образовање и обуке, запошљавање и предузетништво, здравље и добробит, веће укључивање младих, добровољне активности (волонтирање), социјална инклузија, млади и свет, креативност и култура.
http://youthwiki.eu/
https://erasmusplus.rs/youth-wiki/

Европски систем преноса и акумулације бодова (ЕСПБ)
Систем осмишљен како би студентима олакшао кретање између различитих земаља. Будући да се заснива на постигнућима у учењу и оптерећењу курсева, студент може да пренесе своје ЕСПБ бодове са једног универзитета на други, тако да се збрајају и доприносе комплетирању циклуса студија.
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en

Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука (ECVET)
ECVET је инструмент у коме су квалификације изражене у јединицама исхода учења уз које су везани кредитни бодови, а који се комбинује са поступком за признавање исхода учења. Циљ је да се олакша признавање и препознавање вештина и знања повезаних са радом стечених у различитим системима и земљама, тако да се оне могу урачунати у стручне квалификације. Циљ ECVET је да се учини привлачнијим кретање између различитих земаља и окружења за учење, повећа компатибилност између различитих система стручног образовања и обука (ВЕТ) у Европи, квалификација које они нуде, повећа запошљивост ВЕТ дипломаца, као и поверење послодаваца да свака стручна спрема захтева посебне вештине и знања.
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en

eTwinning
Платформа за особље (наставници, директори, стручни сарадници итд.) запослено у школама или предшколским установама у некој од укључених европских земаља, у сврху комуникације, сарадње, развијања пројеката и дељења знања и искустава.
https://www.etwinning.net/

Имиграциони портал ЕУ
Портал даје практичне информације о одласку на посао или студирање у ЕУ у периоду дужем од 90 дана и о томе како се придружити својој породици у ЕУ. Они који већ живе у ЕУ могу пронаћи све релевантне информације за прелазак из једне у другу земљу ЕУ.
https://ec.europa.eu/immigration/

PUBLISHER

Eurodesk Srbija
eurodeskrs@eurodesk.eu

This website has been funded with support from the European Commission. Eurodesk.eu reflects the views of the author (Eurodesk) only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Eurodesk, 2021. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.